Standard Weight Plates

Pair 2 1/2 lb. Standard Plates

Pair 2 1/2 lb. Standard Plates

$11.50

Pair 5 lb. Standard Plates

Pair 5 lb. Standard Plates

$17.00

Pair 10 lb. Standard Plates

Pair 10 lb. Standard Plates

$31.00

Pair 25 lb. Standard Plates

Pair 25 lb. Standard Plates

$62.00

Pair 50 lb. Standard Plates

Pair 50 lb. Standard Plates

$132.00

Pair 2-1/2 lb. Standard Plates

Pair 2-1/2 lb. Standard Plates

$11.50

Pair 5 lb. Standard Plates

Pair 5 lb. Standard Plates

$26.00

Pair 10 lb. Standard Plates

Pair 10 lb. Standard Plates

$39.00

Pair 25 lb. Standard Plates

Pair 25 lb. Standard Plates

$75.00